Kontakt

Chcesz się ze mną skontaktować? Pisz do mnie na adres:

wyszyjiwymaluj@gmail.com

 

Możesz także zadzwonić:

tel. +48 793 016 559

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest AGATA CHMIELEWSKA-NIEDOŚPIAŁ, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WYSZYJ-WYMALUJ AGATA CHMIELEWSKA-NIEDOŚPIAŁ, ul. Taklińskiego 34, 30-499 Kraków, NIP 6782916146

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Ciebie w formularzu dane w celu realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Twoje prawa
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź osobiście z wykorzystaniem następujących danych:
AGATA CHMIELEWSKA-NIEDOŚPIAŁ, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WYSZYJ-WYMALUJ AGATA CHMIELEWSKA-NIEDOŚPIAŁ, ul. Taklińskiego 34, 30-499 Kraków,
e-mail: wyszyjiwymaluj@gmail.com
Tel: 793016559 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.